Piepschuim verkleiner

Dé oplossing voor uw piepschuim afval:

Een EPS knabbelaar

Piepschuim: dé ramp voor elke afvalcontainer.
Veel volume, dat niets weegt en alle kanten op waait….   Waar laat u uw verpakkingen, isolatieresten,  zaag- en freesafval uit EPS?

Download meer informatie


De knabbelaar verkleint uw piepschuimafval met een factor 2 à 5 
Dit levert enorme voordelen op voor u én voor het milieu: 

Kostenbesparing

U bespaart op - mens-uren omdat u het piepschuim maar één keer verplaatst, nl meteen in de knabbelaar.
U bespaart ook op - mens-uren omdat de verwerking met de knabbelaar véél sneller gaat dan handmatig breken voor de afvalcontainer.
U heeft minder containers nodig en dus bespaart u op de huurkosten, maar ook op transport en verwerking

Volumebeperking
Uw afvalberg wordt snel en effectief verkleind.
Nauwelijks nog ruimtebeslag in het magazijn.
Geen containers meer ‘gevuld met lucht’.

Convenant Verpakkingen
Een directe bijdrage aan het- Convenant Verpakkingen. 


Opbrengst voor hetmilieu…
Minder uitstoot van broeikasgas,
direct…...

Omdat het EPS niet in de vuilverbranding terecht komen, draagt u direct bij aan vermindering van uitstoot van CO2, en helpt u dus mee aan verbeteren van de atmosfeer én het halen van de Kyoto-normen.

En indirect…...
Omdat er minder afval volume getransporteerd wordt, verminderd de uitstoot door vrachtwagens.
Omdat polystyreen uit aardolie gefabriceerd - wordt, betekend hergebruik een klein beetje bescherming van de fossiele oliebronnen van de aarde.

 

Toepassingen:
Winkels, -  Handelaren en producenten van Witgoed, consumentenelektronica, Computerapparatuur
- Bedrijven in afvalverwerking en Recycling
- Bedrijven in de Levensmiddelensector
Isolatieverwerkers
- Bouw en - sloopbedrijven